Algemene voorwaarden


WayPoint zal een borg in rekening brengen wanneer u producten huurt. Deze borg zal van te voren worden berekend. Wanneer u de producten in juiste staat retourneert wordt deze borg geretourneerd.
WayPoint draagt zorg voor het afleveren van een goed product. U mag er van uit gaan dat wij producten functioneel en schadevrij aanleveren. Dit wordt samen met u voor gebruik gecontroleerd. Mocht u zelf schade maken, zal deze worden verrekend met de borg of apart bij u in rekening worden gebracht.

-WayPoint is niet aansprakelijk voor het letsel dat voortkomt uit gebruik van de producten die zij beschikbaar stelt.

-De huurder is aansprakelijk voor alle schade, en diefstal of verlies van het product, van de verhuurder in de huurperiode.

-De huurder dient alle producten onbeschadigd en verzorgd te retourneren.

-WayPoint stelt zelf, in de bij punt 2 en 3, benoemde gevallen de hoogte van het schadebedrag vast.

-De huurder verklaart het gehuurde zonder gebreken in ontvangst te hebben genomen.

-WayPoint kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans eigendommen door het gebruik van onze verhuurde producten.

-Huurder dient zelf op de hoogte te zijn van risico en reglementen die gelden voor routes die worden ondernomen door huurder met het gehuurde product van WayPoint.

-Bij kosten voortkomend uit schade of ongevallen tijdens gebruik van gehuurde materialen kan er op geen enkele wijze kosten worden verhaald op WayPoint.

-Bij niet retourneren op de afgesproken dag worden er huurkosten doorberekend tegen het geldende dagtarief van het betreffende product.