Voor 12.00 uur besteld, vandaag in huis*      Gratis verzenden vanaf € 100,-      Al 18 jaar d specialist       7 echte winkels!   Webshop Webwinkel Keurmerk en klantbeoordelingen

gps.nl

banner_uit_productie

Bel ons: 088-0226900

kampioen-cover-14924

Waypoint's oordeel over de ANWB-test van navigatiesystemen

De test werd gepubliceerd in de Kampioen van februari 2007 en is hier te lezen.

navigatie-1-1080788

In 2006 plaatsten we al eens een 'review' over een onderzoek naar navigatiesystemen, op dat moment door de consumentenbond. (zie http://www.gps.nl/navigatiesysteem_test.html). We waren niet zo heel erg te spreken over die test, getuige ondermeer het citaat

"de test lijkt geschreven door een stagiair die vanwege de beperkingen van z'n studiebeurs koos voor het goedkoopste toestel en nu de rest van het land gaat uitleggen dat ie zo ontzettend slim geweest is. Zo'n hanerig halve-waarheden verjaardagsfeest-verhaaltje."

Nu, februari 2007 heeft ook de ANWB zo'n vergelijkende test uitgevoerd. En inmiddels heeft die test ertoe geleid dat Garmin overweegt de ANWB een proces aan de broek te doen vanwege grove onzorgvuldigheden (stand van zaken 2 maart 2007).

Vanuit ' het Nederlandse volk' bezien geldt dat wat de consumentenbond c.q. de ANWB schijft betrouwbaar is. En dat legt een verantwoordelijkheid omtrent je zorgvuldigheid van berichtgeving. Zeker als dat bericht op de deurmat van 4 miljoen huishoudens valt.

En wat vinden we als WayPoint van de actuele ANWB-test? Zonder het te willen dramatiseren: wij vinden vrij stellig dat ook de ANWB er volstrekt NIET in geslaagd is de vereiste zorgvuldigheid aan de dag te leggen.

Sterker: enerzijds zijn de onzorgvuldigheden zodanig zichtbaar, anderzijds het jubel-gehalte over de test-winnaar zodanig expliciet dat zeer de indruk ontstaat dat de uitkomst mede ingegeven wordt door commercieel belang. Dat laatste wordt gesteund door het feit dat de rest van de februari-Kampioen bol staat van de aanbiedingen van de TomTom One, ondermeer aantrekkelijk geprijsd in combinatie met het afsluiten van een verzekering bij ANWB. Da's op z'n zachtst gezegd 'vragen om verdenking'. Temeer omdat TomTom AEX hoofdfonds is en de uitkomst van zo'n onderzoek de beurswaarde van het bedrijf ineens met vele miljoenen kan verhogen.

Overigens denken we NIET dat daadwerkelijk sprake is van (commerciele) opzet. Analoog aan bovenstaand citaat uit ons consumentenbond-commentaar denken we dat in dit geval "de tekst geschreven is door een stagiair die bewust de goedkoopste TomTom gekozen heeft, daar erg enthousiast over was en vervolgens zonder zich er echt in te verdiepen met die insteek de test-uitkomsten van de Duitse ANWB-zus ADAC is gaan vertalen". En dus toch ook weer zo'n hanerig halve-waarheden verjaardagsfeestje.

En helaas meer nog dan bij de Consumentenbond biedt de ANWB-test vele concrete voorbeelden om die visie te ondersteunen. Daarover hieronder meer.

Wij zijn geen rechter, maar waren wij dat wel: zouden wij de ANWB nu veroordelen om een rectificatie te plaatsen?? Ja en nee... Een excuus vanwege onzorgvuldigheid zou op z'n plaats zijn. Maar vooral zouden we de ANWB 'veroordelen' om haar huiswerk over te doen. En een ECHT gedegen vergelijkend onderzoek te doen.

En, in alle bescheidenheid: zowel aan CB als ANWB hebben we tevoren aangeboden enige expertise toe te voegen. Ofschoon gebruikmaking daarvan tot dusverre niet noodzakelijk geacht werd: dat aanbod staat nog steeds. Belangeloos en zonder bronvermelding...

Enfin, tot zover de 'algemene beschouwingen' . Tijd om concreet te kijken:

Daarbij eerst:
Nee, we gaan nu niet vertellen welk toestel wel en niet goed is. Dit is geen ' uitkomsten van een andere test' vergelijk. We hebben onze visie op wat wel en niet goed is, maar daar gaat het nu niet over. Het gaat puur om het duiden van de onzorgvuldigheden. Gegeven het feit dat Garmin ANWB mogelijk voor de rechter gaat dagen zullen we daarbij focussen op de testverhouding Garmin - TomTom.

Voor wie het allemaal eerst zelf wil lezen: eea is terug te vinden op:
de ANWB-test

de oorspronkelijke ADAC test

de ADAC video

Algemeen:
De ANWB test is gebaseerd op een test van de ADAC. In die test zijn systemen meegenomen die 'bis september 2006' op de markt waren. ANWB publiceerde echter in februari 2007, wat betekent dat de test per definitie wat gedateerd was.

Onze indruk is dat ANWB gebruik gemaakt heeft van de test-tabellen en notities en dat het redactionele deel van het verhaal louter daarop gebaseerd is; de ANWB heeft zelf geen enkel toestel ' ter hand genomen' en ook geen contact gehad met fabrikanten. Noch ter actualisatie, noch ter toetsing. (vooral dat laatste is kwalijk, waar hoor-wederhoor toch een goed journalistiek beginsel is.)

Toestel-selectie:
Opvallend is dat de toestelselectie niet overeenkomt met de marktpenetratie in Nederland. Zo ontbreekt bijvoorbeeld de Becker Traffic Assist. Is an sich begrijpelijk; je kunt niet alle systemen testen.

Concentrerend op TomTom/Garmin is echter opvallend dat er niet gekozen is voor qua prijs/opties equivalente toestellen: de TomTom One tegen de Nuvi 350, de TomTom 710 tegen de Nuvi 660. Daar begint de conclusie al op voorhand wat scheef te lopen.

Toelichtend commentaar:
In de oorspronkelijke ADAC test wordt nog toegelicht dat zaken als mp3, pictureviewer, Bluetooth en TMC opties niet zijn meegewogen. Enerzijds is dat terecht (want niet van direct belang voor navigatie), anderzijds: hoe weeg je dan de verhouding tussen toestellen die dat wel en niet hebben?? Wordt al snel appels en peren. In ieder geval zul je daar iets over moeten zeggen, en de Kampioen heeft, in tegenstelling tot ADAC, verzuimd dat te doen.

Feitelijke fouten
Binnen zo'n test zijn heel veel zaken een kwestie van smaak en DUS tenminste enigszins subjectief. En dat maakt het oordeel over zo'n onderzoek dus ook per definitie subjectief (en discutabel). Hieronder echter enkele harde en onweerlegbare feiten die als zodanig de onzorgvuldigheid van de test objectief aantonen:

a. snelheid TomTom710
In het artikel staat letterlijk "Bij het berekenen van de route is de TomTom710 met afstand de snelste en de Via Michelin de langzaamste". In de tabel bij hetzelfde artikel krijgt echter de 710 een min-min. Slechter kan niet.

Als je de tabel van ADAC ernaast legt dan zie je geen plussen/minnen maar een raportcijfer. De 710 scoort dan, op een schaal van 6, een 5,5. Dat is dus ERG goed!! Zou je denken..... Tenzij je in Duitsland op school hebt gezeten en weet dat het pas echt feest is als je met een ' 1' thuis komt. In Duitsland werkt het immers net andersom (in een schaal van 1 tot 6), en is een lager cijfer een betere score. Die 5,5 in de tabel is dus feitelijk de slechtst denkbare. De redacteur heeft zich daar echter niet door laten afleiden en vertaalt dat tekstueel in 'superklasse!!!'. De tabel-conversie verliep echter geautomatiseerd, vandaar dat daar wel een '--' verscheen. Tabel en tekst spreken elkaar echter 100% tegen..

b. handleiding
Een ander ' taaleffect' betreft de handleiding: blijkbaar bevatte de Duitse vertaling van de handleiding van de Nuvi nogal wat fouten. Die doen zich echter niet voor in de NL-handleiding. En aangezien juist die voor de NL-gebruiker relevant is mag je dat commentaat als onzorgvuldig beschouwen.

c. gesproken woord
Opvallend is dat alle systemen qua gesproken woord in de tabel exact gelijk scoren. Enerzijds allicht subjectief, maar toch ook heel feitelijk te vergelijken. En er is toch werkelijk een zeer groot aantoonbaar verschil tussen de geluidskwaliteit (en -volume) van de verschillende systemen. Verschillende geteste systemen beschikken bovendien over text-to-speech (straatnamen worden uitgesproken). Dat is van invloed op veiligheid en toch absoluut geen 'neutraal' gegeven.

d. grafische presentatie
Over smaak valt niet te twisten. Maar de grafische presentatie van de Tomtom One en de TomTom710 is toch echt volstrekt identiek. Waarom de een dan ++ scoort en en de ander een '0' is voor ons volstrekt onverklaarbaar. En dat verschil zie je ook terug in de ADAC-tabel dus heeft niets te maken met de 'vertaling'
Veeleer hebben we de indruk dat er over de verschillende toestellen door verschillende mensen een oordeel is gegegeven. Als dan twee exact gelijke toestellen een dergelijk afwijkende score te zien geven moet je vraagtekens zetten bij de methodiek. Het verschil lijkt eerder ingegeven door subjectiviteit van de individuele tester.
En dan komt pijnlijk duidelijk de negatieve score van de garmin Nuvi in beeld, waar zowel bediening, invoer gegevens als afleesbaarheid een '-' scoren, tegen de TomTom's een +, ++ en +.. In de praktijk zitten de Garmin en de TomTom op dit vlak uiterst dicht bij elkaar en is hooguit sprake van nuance-verschillen. In combinatie met bovenstaande denken we dat dit verschil, ook nu weer, louter te maken heeft met subjectiviteit van de indivuele tester.

e. kwaliteit berekening
In de tabel is sprake van ' kwaliteit berekening' , zonder dat dat thema nader toegelicht wordt. Gesteld dat hiermee bedoeld wordt de 'kwaliteit van de berekende route' : alle systemen scoren hier een '+' , met uitzondering van de Falk, ViaMichelin en de Navman. De Falk is in Nederland minder bekend en hebben we als WayPoint nooit getest. Juist de ViaMichelin en de Navman vallen in onze tests echter door de mand qua routeringsalgoritme en zullen je in de praktijk veelvuldig onnodig laten omrijden. Net zo goed als dat de TomTom je bij ' kortste route' veelvuldig dwars door woonwijken stuurt. De uitkomst in deze kolom is ons een volstrekt raadsel. Terwijl het een van de meest cruciale kwaliteitsaspecten van een navigatiesysteem is.

f. het verkrijgen van een fix
In de test is ook sprake van vergelijking in het verkrijgen van een fix. Met andere woorden: hoe snel heeft het toestel weer ontvangst nadat het signaal even weg was. Als je weet wat je test weet je dat dat mede afhankelijk is van hoe lang het geleden is dat het toestel het laatste ingeschakeld was. En dat maakt het moeilijk vergelijkbaar. Bovendien is het moment- (locatie van de satellieten), locatie (mate van belemmering) en omstandigheden (droog/regen) afhankelijk. Betrouwbare toesting vereist danwel exact gelijke omstandigheden, danwel meerdere metingen.
 

navigatietest

Gelukkig heeft ADAC dat opgelost (blijkens hun videofilm) door alle systemen tegelijk aan een voorruit te plakken en vervolgens met de stopwatch te kijken wie het snelst ' terug' was.
Dat lijkt misschien een goede methode, maar is in de praktijk volstrekte onzin. Het punt is nl. dat gps-toestellen elkaar beinvloeden en dat je daarom de toestellen voor zo'n test minimaal een meter uit elkaar moet zetten. Aangezien het ons onwaarschijnlijk lijkt dat men over een voorruit van negen meter breed beschikte mogen deze noeste stopwatch-drukkers hun tabelletjes in de prullenbak gooien.

g. toestel-specifieke opmerkingen:
Hierbij concentrerend op de Tomtom vs Garmin:

Juist hier wekt de Kampioen indruk te schrijven vanuit een vooruit ingenomen doel: de lijst minpunten van de Garmin oogt giga-langer dan die van TomTom en de oppervlakkige lezer heeft z'n conclusie dan al klaar. We merken dat ook duidelijk uit reacties van klanten. En het visuele beeld dat uit de vergelijking ontstaat is toch werkelijk errug gekleurd. Zodanig dat we ons, alleen al op grond hiervan, kunnen voorstellen dat Garmin procedeert:

Bij de TomTom One staat een duidelijk langere lijst met pluspunten. Die lijst is tweemaal langer dan die van de Nuvi, terwijl alle pluspunten van de 'One' ook van toepassing zijn op de Nuvi. Dat schept al een zeker beeld.
Als minpunt bij de TT One staat dat de handleiding alleen op CD staat (terwijl de tabel een plus geeft) en dat het toestel geen TMC heeft (want inderdaad zo is maar, blijkens de toelichting van de ADAC, niet is meegewogen in het oordeel). Overigens geeft de ADAC in haar lijst met punten waarop te letten bij de aanschaf van een navigatiesysteem dat de mogelijkheid van TMC onontbeerlijk is. "Whlen Sie nur Modelle mit TMC oder TMC pro zur Anzeige von Verkehrsmeldungen aus."
Omgekeerd: als je TMC als minpunt meldt dan zou je de aanwezigheid daarvan (Nuvi 360) maar ook de aanwezigheid van mp3 (TomTom 910, Nuvi360), Bluetooth (handsfree bellen) (bij de 710/nuvi360) en picture viewer ook moeten noemen.

Kijkend naar de minpunten van de Nuvi dan heeft de redactie echt haar best gedaan:

  • bij invoeren bestemming moet ook het land ingevoerd worden: Minpunt?? Zodra het laatste adres in Nederland was hoef je alleen Nederland aan te tippen..Is vrij logisch voor een toestel met heel Europa. Kijk naar het filmpje dat op de ADAC site staat (zie link hierboven) en je ziet hoe snel je een adres invoert; het toestel dat je in die demo ziet is nl. die bekritiseerde Nuvi!
  • de positie op het scherm komt slecht overeen met de werkelijke positie?? Onherkenbaar, en louter verklaarbaar door testsetting (= 9 toestellen binnen 1 meter)
  • trage reactie bij afwijken route?? Onherkenbaar, zie boven. Bovendien in de tabel weergegeven als ++. Ook hier spreken tabel en tekst elkaar 100% tegen.
  • TMC alleen tegen meerprijs?? Nee, dat zit bij de 360 nu juist standaard... Had de 350 genomen ter vergelijking... De 350 heeft het prijsniveau van de TomTom One Europa en evenals de One geen standaard TMC (bij de 350 wel als optie aan te schaffen)
  • veel drukfouten in gebruiksaanwijzingen?? Dat was dus de Duitse gebruiksaanwijzing...
  • berekende aankomsttijd week regelmatig enkele uren af??? Ja, dat komt nu juist door TMC, als het toestel aan de hand van file-info de voorspelde aankomsttijd bijstelt.
  • bij aankoop werkte het apparaat niet, pas na installatie update?? Onverklaarbaar; vermoedelijk net iets te kort gewacht op eerste fix na aanzetten (die bij alle toestellen langer duurt). Hebben toch al een paar honderd toestel 'out of the box' aan het werk gezet en dit effect nimmer gezien.. Wel is het zo dat de eerste toestellen met sirf-III-chipset last hadden om, bijv. na een tunnel, een weggevallen signaal terug te krijgen. Dat is niet merk-specifiek en inderdaad met een firmware update opgelost. En merk je pas na enige tijd gebruik. Specifiek Garmin was dat ten tijde van de test al volledig opgelost (maar als het toestel lang in het magazijn had gelegen vereiste dat inderdaad wel een gratis update). De toestellen zijn echter al sinds derde kwartaal vorig jaar af-fabriek van deze update voorzien. Bedoeld probleem kan zich met alle toestellen met sirf-III voordoen (vrijwel alle toestellen uit de test).

h. kaarten en kosten updates
In de test van de ADAC wordt gewezen op het belang om te kijken naar mogelijk van en kosten van kaartupdates. Helaas wordt dat in de test niet meegewogen (terwijl dat echt wel belangrijk is). In de Kampioen wordt wel gesproken over voor en nadelen van Benelux, in de zin dat een toestel dat alleen Benelux heeft je in grensgebied onnodig kan laten omrijden. Helaas heeft men daarbij niet in de gaten dat bij bijvoorbeeld TomTom Benelux echt Benelux is, terwijl Garmin een oppervlak van ruim tweemaal Benelux levert (en het grensprobleem dus niet kent).
Evenmin wordt erop geattendeerd dat het pas later (vanwege vakantie) aanschaffen van aanvullende kaarten voor Europa zwaar in de papieren kan lopen, en het dan veeeel verstandiger is voor 50 euro extra meteen heel Europa erbij te nemen.
Sterker: dat is misschien nog wel het belangrijkste advies bij aanschaf van een willekeurig navigatiesysteem! Ongeacht de uitkomst van de test.

Al met al:
We beloofden hierboven geen eigen testoordeel uit te spreken. Om de waarde van de ADAC-test te kunnen plaatsen is dat echter toch wel gewenst. Sta ons toe ons daarbij tot hoofdlijnen te beperken:

Net als bij de CB (waarbij drie Garmin's in de top-4, en dus een heel andere uitkomst) zijn we het met de kern van de uitslag niet eens zo oneens.

De ANWB is er in zeker mate in geslaagd het kaf van het koren te scheiden. In de zin dat de globale uitkomst klopt. De als 'redelijk' gekwalificeeerde toestellen horen ook inderdaad aan die onderkant thuis.

Onze kanttekeningen betreffen vooral 'de andere kant': o.i. hoort de Mio meer aan de 'redelijk'-kant. De reden dat de Mio veelal hoog scoort is o.i. vooral te danken aan het moment van de prijsopname: als de Mio dan duidelijk goekoper is als de One of Garmin300/350 is de positie terecht. Maar met de prijsbewegingen sinds augustus j.l. is het prijsniveau veelal gelijk en valt de Mio een trede lager.

Zet je TomTom en Garmin naast elkaar dan moet je dat ook vergelijkbaar doen. En dan zet je de TT One Benelux naast de Nuvi300 en de TT One Europa V2 naast de Nuvi350. (zoals wij hier gedaan hebben)
Behoudens mensen die nooit buiten de Benelux komen vinden we een Beneluxtoestel onverstandig: dat gaat dan ten kosten van je vakantie budget als je Europa later erbij wilt kopen.

Zetten we de One V2 en Nuvi 350 naast elkaar dan verdient de One de voorkeur als je echt tevoren een route wilt kunnen plannen (op het toestel of met OnRoute; de Nuvi kan maar n routepunt aan); in alle andere gevallen wint de Nuvi. Vanwege betere bevestiging, betere routes en plattere vormgeving..

Ga je een trede hoger: de TomTom 710 heeft nooit ons enthousiasme gewonnen: het is een dikbuik die qua meenemen verhoudingsgewijs erg onpraktisch is. Verder prima apparaat, maar ze hadden 'm moeten platslaan. De Nuvi 360 is even plat als de 350 maar heeft, net als de 710 Bluetooth (en bovendien mp3, net als de TT910 en dan ook nog TMC). De 360 vinden we vrij overbodig. In de huidige prijsstelling ga je voor een paar tientjes meer naar de 660, en dan heb je de 360, maar dan met breedbeeld. En bovendien het meest heldere scherm van alle meer dan 150 systemen bij elkaar. Anno maart 2007 is de Nuvi660 in onze ogen de abslolute topper.

Is dat een review?? Nee, niet echt. Maar de uitkomst klopt WEL.... ;)

Groeten van een zeer eigenwijs WayPoint!

Het WayPoint-team

Laatste wijziging: 14 Sep, 2018
Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW

BetaalmogelijkhedenBetaalmogelijkhedenBetaalmogelijkhedenBetaalmogelijkhedenpaypal-40px